Tất cả
1 Đá Quý
Tướng: 28
Trang phục: 24
Đá quý:
Ngọc 90: Không
500,000đ
Nakroth AIC
Tướng: 28
Trang phục: 24
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
500,000đ
Tulen Tân thần thiên hà
Tướng: 28
Trang phục: 27
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
450,000đ
Hayate
Tướng: 28
Trang phục: 20
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
450,000đ
Hayate
Tướng: 28
Trang phục: 17
Đá quý: Không
Ngọc 90:
500,000đ
Vận may 130, Hayate
Tướng: 28
Trang phục: 23
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
400,000đ
Tướng: 28
Trang phục: 18
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
320,000đ
1 Đá Quý
Tướng: 28
Trang phục: 25
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
500,000đ
Tướng: 28
Trang phục: 20
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
300,000đ
Nakroth AIC
Tướng: 28
Trang phục: 19
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
400,000đ
Hayate
Tướng: 27
Trang phục: 24
Đá quý: Không
Ngọc 90:
400,000đ
Hayate
Tướng: 27
Trang phục: 19
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
400,000đ
Murad siêu việt
Tướng: 28
Trang phục: 13
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
320,000đ
Tướng: 28
Trang phục: 17
Đá quý: Không
Ngọc 90:
550,000đ
Tulen Tân thần thiên hà,hayate
Tướng: 31
Trang phục: 30
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
700,000đ
Nakroth AIC ,vận may 110
Tướng: 28
Trang phục: 30
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
1,000,000đ
1 Đá Quý
Tướng: 28
Trang phục: 26
Đá quý:
Ngọc 90: Không
800,000đ
1 Đá Quý
Tướng: 28
Trang phục: 23
Đá quý:
Ngọc 90: Không
600,000đ
1 Đá Quý
Tướng: 28
Trang phục: 23
Đá quý:
Ngọc 90:
800,000đ
murad siêu việt
Tướng: 28
Trang phục: 23
Đá quý: Không
Ngọc 90:
650,000đ