Tất cả
Tướng: 41
Trang phục: 29
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
700,000đ
Tướng: 47
Trang phục: 36
Đá quý: Không
Ngọc 90:
1,200,000đ
Nakroth AIC
Tướng: 44
Trang phục: 37
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
800,000đ
Nak aic, yorn long thần soái, hayat...
Tướng: 47
Trang phục: 52
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
1,400,000đ
Murad đồ thần đao, Nak Bboy, airi k...
Tướng: 44
Trang phục: 63
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
1,600,000đ
Murad siêu việt, Maloch robot, Raz...
Tướng: 43
Trang phục: 49
Đá quý: Không
Ngọc 90:
1,100,000đ
yorn long thần soái, Murad siêu việ...
Tướng: 43
Trang phục: 47
Đá quý: Không
Ngọc 90:
1,200,000đ
Nakroth AIC, Maloch đại tướng robot...
Tướng: 41
Trang phục: 44
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
1,000,000đ
Tướng: 41
Trang phục: 30
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
700,000đ
Tướng: 41
Trang phục: 27
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
700,000đ
1 Đá quý
Tướng: 39
Trang phục: 33
Đá quý:
Ngọc 90:
800,000đ
Nakroth AIC
Tướng: 38
Trang phục: 29
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
600,000đ
murad siêu việt
Tướng: 44
Trang phục: 36
Đá quý: Không
Ngọc 90:
900,000đ
Ngộ không siêu việt, Nakroth Bbly c...
Tướng: 36
Trang phục: 41
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
800,000đ
rouker biệt đội siêu anh hùng, yorn...
Tướng: 33
Trang phục: 45
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
700,000đ
Tướng: 33
Trang phục: 11
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
280,000đ
Tướng: 33
Trang phục: 14
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
280,000đ
Tướng: 32
Trang phục: 13
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
280,000đ
Tướng: 32
Trang phục: 14
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
280,000đ
Tướng: 31
Trang phục: 11
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
280,000đ