Tất cả
Annie Gô-tích,Galio Ma Pháp,Xin Zha...
Tướng: 86
Skin: 55
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
330,000đ
Annie Quàng Khăn Đỏ,Annie Sinh Nhật...
Tướng: 148
Skin: 107
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
640,000đ
Annie Sinh Nhật,Galio Ma Pháp,Galio...
Tướng: 140
Skin: 89
Bảng ngọc:
Rank: Vàng
530,000đ
Annie Sinh Nhật,Galio Công Nghệ,Kay...
Tướng: 59
Skin: 39
Bảng ngọc:
Rank: Đồng
270,000đ
Tướng: 124
Skin: 65
Bảng ngọc:
Rank: Bạc
460,000đ
Annie Sinh Nhật,Twisted Fate Âm Phủ...
Tướng: 72
Skin: 58
Bảng ngọc:
Rank: Bạc
400,000đ
Annie Sinh Nhật,Twisted Fate Tango,...
Tướng: 147
Skin: 98
Bảng ngọc:
Rank: Bạch Kim
580,000đ
Annie ở Xứ Thần Tiên,Annie Sinh Nhậ...
Tướng: 147
Skin: 100
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
600,000đ
Olaf Băng Giá,Twisted Fate Bồi cơ,T...
Tướng: 142
Skin: 97
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
580,000đ
Annie Sinh Nhật,Urgot Cua Khổng Lồ,...
Tướng: 90
Skin: 42
Bảng ngọc:
Rank: Đồng
300,000đ
Annie Sinh Nhật,Twisted Fate Ngự Lâ...
Tướng: 118
Skin: 53
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
370,000đ
Annie Gấu Trúc,Olaf Thái Thịt,Galio...
Tướng: 145
Skin: 100
Bảng ngọc:
Rank: Bạch Kim
600,000đ
Annie Lửa Băng,Annie Công Nghệ,Olaf...
Tướng: 131
Skin: 58
Bảng ngọc:
Rank: Vàng
350,000đ
Annie Sinh Nhật,Twisted Fate Vũ Khí...
Tướng: 147
Skin: 69
Bảng ngọc:
Rank: Vàng
410,000đ
Annie Siêu Nhân Thiên Hà,Annie Sinh...
Tướng: 72
Skin: 45
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
320,000đ
Annie Sinh Nhật,Galio Công Nghệ,Xin...
Tướng: 78
Skin: 46
Bảng ngọc:
Rank: Bạc
320,000đ
Annie Sinh Nhật,Olaf Kẻ Phản Diện,O...
Tướng: 127
Skin: 49
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
340,000đ
Annie Gô-tích,Annie ở Xứ Thần Tiên,...
Tướng: 146
Skin: 136
Bảng ngọc:
Rank: Vàng
810,000đ
Annie Sinh Nhật,Olaf Kẻ Phản Diện,O...
Tướng: 147
Skin: 98
Bảng ngọc:
Rank: Chưa Rank
590,000đ
Annie Quàng Khăn Đỏ,Annie Sinh Nhật...
Tướng: 147
Skin: 95
Bảng ngọc:
Rank: Bạch Kim
570,000đ